Základní a střední škola v Kanadě

Proč studovat K-12 v Kanadě

Když si jako rodič vyberete mateřskou, základní nebo střední školu v Kanadě, investujete do budoucnosti vašeho dítěte. Kanada je známá jedním z nejlepších vzdělávacích systémů na světě a investuje do vzdělávání více, než je průměr členských zemí OECD. Kanadské školy mají vysoce vzdělané učitele, moderní technologie a snaží se o nízký počet žáků na jednoho učitele ve třídě.

Když se rozhodnete pro studium v Kanadě, znamená to, že budete studovat se studenty nejen z Kanady, ale i z celého světa. Dostanete příležitost vytvořit si přátelství na celý život a přitom budete moci objevovat krásnou a pohostinnou zemi.

První stupeň základní školy v Kanadě začíná mateřskou školou a končí 6. třídou, 7. a 8. ročník jsou druhý stupeň základní školy (tzv. junior high nebo middle school) a střední škola je 9. - 12. ročník. To se liší v jednotlivých provinciích. Mateřská škola začíná už ve čtyřech letech. Většina absolventů končí střední školu ve věku 18 let výjimkou je Quebec, kde je absolventům 17 let.

Možnosti studia a ubytování

Podle vašich potřeb, je v Kanadě k dispozici celá řada krátkodobých a dlouhodobých možností studia. Ať si vyberete letní tábor, jeden semestr/pololetí nebo celý školní rok, něco mezi tím nebo déle, studium v Kanadě vám změní život!

Typy škol

Veřejné školy: Veřejně financované školy řídí na místní úrovni volené školské rady. Studenti studují standardní osnovy provincie a některé specializované studijní programy. Na téměř všech veřejných školách chodí chlapci i dívky do stejných tříd. Tyto školy nabízejí pouze denní studium.

Nezávislé/soukromé školy: Tyto školy mají zpoplatněné studium a musí plnit stejné osnovy, jako veřejné školy v dané provincii nebo daném teritoriu. Právní status nezávislých škol se na různých místech Kanady liší. Většina provincií a území vyžaduje, aby se nezávislé školy zaregistrovaly u místního Ministerstva školství a dodržovaly osnovy a další standardy.

Poznámka: Mezinárodní studenti platí roční školné na veřejných i nezávislých/soukromých školách. Pro další informace o studiu v kanadské provincii, o kterou máte zájem, navštivte:

Délka studia

 • Letní tábory (1-6 týdnů)
 • Krátkodobé integrační programy (1-3 měsíce)
 • Jeden semestr/pololetí (5 měsíců)
 • Celý školní rok (10 měsíců)

Ubytování

Zahraniční studenti, kteří v průběhu studia v Kanadě nebudou bydlet s rodiči, u příbuzného nebo rodinného známého, mohou bydlet buď v hostitelské rodině nebo na internátní škole.

Kanadská hostitelská rodina: Programy bydlení v rodinách umožňují zahraničním studentům ve věku od 12 let, aby žili v pečlivě vybrané a pro ně vhodné kanadské hostitelské rodině. Vaše dítě dostane:

 • zařízenou soukromou ložnici
 • tři jídla denně a svačiny
 • „rodičovskou“ podporu
 • seznámení s místní komunitou
 • přístup k rekreačním aktivitám

Prostředí internátní školy: V internátní škole bude vaše dítě bydlet i studovat v areálu školy, kde se mu dostane podpory specializovaného personálu, který bude na studenty dohlížet a vést je v bezpečném prostředí. Vaše dítě dostane:

 • ubytování
 • stravu
 • přístup k rekreačním aktivitám
 • pomoc učitelů se studijními aktivitami

Po ukončení studia

Když jako zahraniční student absolvujete kanadskou střední školu, může to pro vás být také první krok k budoucímu životu a práci v Kanadě. V Kanadě existuje mnoho programů, které vám pomohou získat vysokoškolské vzdělání a po vystudování kanadské vyšší odborné školy nebo univerzity vám umožní v Kanadě zůstat a pracovat.

Zjistěte více o možnostech života v Kanadě po dokončení středoškolského vzdělání:

Získejte informace nyní

Dostupné pouze v angličtině a francouzštině.

Poslední aktualizace: