Language selection

Tìm kiếm

Học bổng Canada-Việt nam

Bạn đang tìm kiếm học bổng du học Canada? Cả Việt Nam và Canada đều cung cấp học bổng để giúp bạn theo đuổi con đường học vấn của mình.

Học bổng nổi bật

  • Sinh viên từ các quốc gia thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có thể nhận được tài trợ cho các cơ hội trao đổi ngắn hạn để học tập hoặc nghiên cứu từ Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) [Học bổng Canada-ASEAN và Trao đổi Giáo dục để phát triển (SEED)] (English | Français).
  • Các chuyên viên cấp trung từ các quốc gia thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có thể nhận được tài trợ để phát triển nghề nghiệp thông qua các khóa học ngắn hạn từ Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) [Học bổng Canada-ASEAN và Trao đổi Giáo dục để phát triển (SEED)] (English | Français).
  • Sinh viên Việt Nam theo học chương trình Pháp ngữ sau trung học tại các trường đại học Canada có thể được hỗ trợ tài chính từ Canadian Francophonie Scholarship Program [Chương trình Học bổng Pháp ngữ Canada] (English | Français).
  • Vietnam International Education Development (VIED) [Tổ chức Phát triển Giáo dục Quốc tế Việt Nam (VIED)] quản lý học bổng và các chương trình chung cho sinh viên muốn đi du học.

Tìm học bổng

Tìm kiếm các học bổng khác dành cho nghiên cứu sinh sau tiến sĩ và sinh viên quốc tế bao gồm Việt Nam (English | Français).

Tìm hiểu thêm

Có liên quan

Ngày chỉnh sửa: