Language selection

**Search**

ทำไมนักเรียนไทยจึงมาเรียนต่อที่แคนาดา

ทุกๆปี นักเรียนไทยนับพันเลือกมาเรียนต่อที่แคนาดา ที่แคนาดา คุณจะพอใจกับ:

การเรียนต่อที่แคนาดา

คุณสามารถส่งบุตรหลานของคุณมาที่แคนาดาเพื่อเรียนต่อในโรงเรียนประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา หรือเตรียมพร้อมเพื่อเรียนต่อหลังจบมัธยมศึกษาที่สถาบันสอนภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสแห่งใดแห่งหนึ่งของเรา พวกเขาจะได้พัฒนาทักษะด้านภาษาไปพร้อมกับสัมผัสกับวัฒนธรรมใหม่และสร้างมิตรภาพกับเพื่อนๆ ต่างชาติ.

วิทยฐานะทางวิชาการของแคนาดาได้รับการยอมรับไปทั่วโลก และค่าเรียนสำหรับนักเรียนต่างชาติ (English | Français) โดยทั่วไปจะต่ำกว่าประเทศอื่นๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษ (QS Top Universities, 2022) (มีเฉพาะภาษาอังกฤษ) คุณสามารถสมัครทุนการศึกษาเพื่อช่วยแบ่งเบาค่าเรียนและค่าครองชีพบางส่วนได้.

มีเส้นทางมากมายไปสู่การศึกษาในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยของแคนาดา (English | Français) การเลือกระหว่างวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยขึ้นอยู่กับความสนใจและเป้าหมายของคุณ วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในแคนาดามีความยืดหยุ่น หากคุณเรียนที่สถาบันแห่งหนึ่งและต้องการย้ายไปเรียนสถาบันอื่น โดยปกติแล้ว คุณจะได้รับหน่วยกิตสำหรับหลักสูตรที่คุณเรียนจบแล้ว บางคนเลือกที่จะเข้าเรียนทั้งในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย.

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนที่น่าสนใจในแคนาดาสำหรับนักเรียนจากประเทศไทย.

ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับแคนาดา-ไทย

ปัจจุบันประเทศไทยเป็นพันธมิตรทางการค้าโดยรวมที่ใหญ่เป็นอันดับสองของแคนาดาในภูมิภาคอาเซียน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างแคนาดา-ไทยจากเว็บไซต์ กระทรวงการต่างประเทศแคนาดา (English | Français)

อาศัยและทำงานในแคนาดา

ในฐานะนักเรียนเต็มเวลาในแคนาดา คุณสามารถทำงานในระหว่างเรียนได้ (English | Français) ซึ่งสามารถช่วยแบ่งเบาค่าเรียนพร้อมกับได้รับประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศที่มีคุณค่าอีกด้วย หากต้องการสร้างอาชีพการทำงานในแคนาดา คุณอาจพิจารณาอยู่ต่อเพื่อทำงานในแคนาดาหลังเรียนจบ (English | Français)

อยากอยู่ในแคนาดาหลังเรียนจบหรือไม่? คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับใบอนุญาตทำงานหลังสำเร็จการศึกษา (PGWP) เรียนรู้วิธีที่จะทำงานในแคนาดาหลังสำเร็จการศึกษา (English | Français) ด้วย PGWP จากหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง ผู้ลี้ภัย และสัญชาติแคนาดา.

รู้หรือไม่ว่า?

เรียนรู้เพิ่มเติม

 • อาศัยและทำงานในแคนาดา English | Français
 • วางแผนการเรียนต่อที่แคนาดา English | Français
 • เข้าใจระบบการศึกษาของแคนาดา English | Français
 • ค้นหาหลักสูตรและค่าใช้จ่าย English | Français
 • ค้นหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย English | Français
 • สถาบันสอนภาษา English | Français
 • ใบอนุญาตและวีซ่าสำหรับนักเรียนต่างชาติ English | Français
 • เตรียมงบประมาณ English | Français
 • เรียนต่อที่แคนาดา:คู่มือก่อนมาเรียน English | Français
 • การอยู่ในแคนาดาหลังเรียนจบ EnglishFrançais
 • ค่าเรียน English | Français
**Date Modified**: