Language selection

**Search**

หลักสูตรการเรียนต่อที่น่าสนใจสำหรับนักเรียนไทย

เหตุใดนักเรียนไทยจำนวนมากจึงเลือกแคนาดาเป็นจุดหมายในการเรียนต่อ? นอกจากการเรียนการสอนเป็นภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษแล้ว ระบบการศึกษาของแคนาดา (English | Français) ยังมีทางเลือกมากมายสำหรับนักเรียนต่างชาติ การเรียนต่อในแคนาดาสามารถเป็นประสบการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตซึ่งนำไปสู่โอกาสทางอาชีพที่มีอัตราการเติบโตสูงได้

ระบบการศึกษาของแคนาดาเป็นอย่างไร

ค้นพบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนในแคนาดาที่โรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา และหลังมัธยมศึกษาคุณภาพสูงของเรา เรียนรู้ความแตกต่างและประโยชน์ของระบบวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยระดับหลังมัธยมศึกษาของแคนาดา.

ระบบการศึกษาของแคนาดาเป็นอย่างไร

การถอดเสียง

การเรียนภาษา

การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสให้เชี่ยวชาญในแคนาดาสามารถช่วยให้คุณสามารถแข่งขันในตลาดงานระดับนานาชาติได้ เมื่อมาเรียนที่แคนาดา คุณสามารถ:

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบันสอนภาษาในแคนาดา (English | Français).

หลักสูตรประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

กำลังมองหาประสบการณ์ชีวิตให้กับบุตรหลานของคุณอยู่ใช่หรือไม่? การพิจารณาส่งพวกเขามาเรียนที่แคนาดา คุณสามารถสบายใจได้เพราะรู้ว่าพวกเขาจะสนุกกับการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและรวมความหลากหลาย.

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในแคนาดา (English | Français)

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนที่มณฑลในแคนาดาที่คุณสนใจ โปรดไปดูที่:

วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในแคนาดา

ที่แคนาดา คุณสามารถเลือกเรียนในระดับ วิทยาลัย (English | Français) หรือมหาวิทยาลัย (English | Français) ได้ ไม่ว่าคุณจะเรียนในระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย คุณจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับอนาคตของคุณ หลักสูตรระดับวิทยาลัยมักจะมีระยะเวลาสั้นกว่าและเน้นทักษะเชิงปฏิบัติและเทคนิค โดยทั่วไปคุณจะได้รับใบรับรองหรืออนุปริญญา หลักสูตรระดับมหาวิทยาลัยจะมีตัวเลือกที่เน้นด้านวิชาการและการวิจัยมากกว่า โดยทั่วไปแล้ว คุณจะได้รับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก นักเรียนบางคนเลือกเรียนทั้งในระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย บางหลักสูตรอนุญาตให้เริ่มเรียนในระดับวิทยาลัยแล้วโอนหน่วยกิตไปยังระดับมหาวิทยาลัยได้ หรือเริ่มเรียนในระดับมหาวิทยาลัยแล้วโอนหน่วยกิตไปยังระดับวิทยาลัย.

ข้อกำหนดการรับเข้าเรียน

วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในแคนาดามีข้อกำหนดการรับเข้าเรียนที่แตกต่างกัน คุณจะต้องแสดงหลักฐานทักษะด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศส ติดต่อสถาบันการศึกษาที่คุณสนใจเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดการรับเข้าเรียน.

ค้นหาหลักสูตรระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยของแคนาดา (English | Français)

สหกิจศึกษาและการฝึกงาน

โดยมากแล้วนักเรียนต่างชาติมีสิทธิ์ทำงานขณะที่เรียนอยู่ในแคนาดา (English | Français) วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยหลายแห่งในแคนาดาให้โอกาสในการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ เช่น การฝึกงานหรือหลักสูตรสหกิจศึกษา (co-op) ดังนั้น หลังจากสำเร็จการศึกษา คุณจะมีมากกว่าใบปริญญาหรืออนุปริญญา คุณจะได้รับประสบการณ์การทำงานในแคนาดา!

เรียนหลักสูตร STEM ที่แคนาดา (English | Français)

ต้องการเรียนรู้ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM) เพื่อแข่งขันในตลาดงานใช่หรือไม่? แคนาดาเป็นที่รู้จักในด้านการศึกษาระดับโลกในสาขาวิชา STEM.

การเรียนด้านปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอ (English Français)

การเรียนและทำวิจัยในสถาบันชั้นนำที่เปิดสอนหลักสูตรด้านปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรมทั่วประเทศแคนาดา เข้าร่วมเป็นแรงงานที่มีคุณวุฒิสูงสุดในโลกและสร้างเส้นทางอาชีพในแคนาดา.

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับปริญญาโท-เอกจากมหาวิทยาลัยในแคนาดาจะนำคุณไปสู่โลกแห่งโอกาสต่างๆ การศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก หรือระดับดุษฏีบัณฑิตอื่นๆ ช่วยให้คุณได้เข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการวิจัยระดับโลกภายใต้การให้คำปรึกษาจากคณาจารย์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล การเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของแคนาดา (English | Français) ถือเป็นการลงทุนที่ดีเยี่ยม.

สนใจทำวิจัยหลังปริญญาเอกหรือไม่? โอกาสทำวิจัยหลังปริญญาเอกสามารถหาได้โดยเข้าไปติดต่อกับอาจารย์ที่กำลังมองหานักวิจัย หรือคุณอาจหาทุนวิจัยเองแล้วค่อยหาอาจารย์ที่ปรึกษาก็ได้ โปรดติดต่อสถาบันการศึกษาที่คุณสนใจโดยตรงเพื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอน.

รู้หรือไม่ว่า?

นักเรียนในแคนาดาทำคะแนนด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สูงกว่าค่าเฉลี่ยอย่างต่อเนื่องตามรายงานจาก องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา  (OECD) (มีเฉพาะภาษาอังกฤษ).

รู้หรือไม่ว่า?

แคนาดาเป็นแหล่งรวมของนักวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงผลงานวิจัยมากที่สุดในโลกจำนวน 196 คนตามรายงานจาก Clarivate (มีเฉพาะภาษาอังกฤษ) ซึ่งหมายความว่าแคนาดาอยู่ในอันดับ 6 ของประเทศที่มีนักวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงผลงงานวิจัยมากที่สุด.

เรียนรู้เพิ่มเติม

 • อาศัยและทำงานในแคนาดา English | Français
 • วางแผนการเรียนต่อที่แคนาดา English | Français
 • เข้าใจระบบการศึกษาของแคนาดา English | Français
 • ค้นหาหลักสูตรและค่าใช้จ่าย English | Français
 • ค้นหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย English | Français
 • สถาบันสอนภาษา English | Français
 • ใบอนุญาตและวีซ่าสำหรับนักเรียนต่างชาติ English | Français
 • เตรียมงบประมาณ English | Français
 • เรียนต่อที่แคนาดา:คู่มือก่อนมาเรียน English | Français
 • การอยู่ในแคนาดาหลังเรียนจบ EnglishFrançais
 • ค่าเรียน English | Français
**Date Modified**: