Language selection

**Search**

เรื่องราวของนักเรียน: แคนาดา-ไทย

นักเรียนต่างชาติและศิษย์เก่าจำนวนมากได้แบ่งปันประสบการณ์การเรียนต่อในต่างประเทศกับเรา รับฟังความเห็นจากผู้สำเร็จการศึกษาเหล่านี้เกี่ยวกับความคาดหวังและประโยชน์ที่ได้รับจากการเลือกมาเรียนต่อที่แคนาดา.

Ekachidd

เอกจิตต์
ประเทศไทย

Supranee

สุปราณี
ประเทศไทย

Thirada

นางสาวธีรดา
ประเทศไทย

เรื่องราวของนักเรียน

อ่านเรื่องราวของนักเรียน (English | Français) เพิ่มเติม และคำแบ่งปันของผู้ได้รับทุนการศึกษา (English | Français) จากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและทั่วโลก.

เรียนรู้เพิ่มเติม

 • อาศัยและทำงานในแคนาดา English | Français
 • วางแผนการเรียนต่อที่แคนาดา English | Français
 • เข้าใจระบบการศึกษาของแคนาดา English | Français
 • ค้นหาหลักสูตรและค่าใช้จ่าย English | Français
 • ค้นหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย English | Français
 • สถาบันสอนภาษา English | Français
 • ใบอนุญาตและวีซ่าสำหรับนักเรียนต่างชาติ English | Français
 • เตรียมงบประมาณ English | Français
 • เรียนต่อที่แคนาดา:คู่มือก่อนมาเรียน English | Français
 • การอยู่ในแคนาดาหลังเรียนจบ EnglishFrançais
 • ค่าเรียน English | Français
**Date Modified**: