Language selection

Tìm kiếm

Trải nghiệm của các sinh viên: Canada-Việt nam

Nhiều sinh viên quốc tế đã chia sẻ kinh nghiệm du học của họ với chúng ta. Hãy lắng nghe từ những sinh viên tốt nghiệp này về những gì sẽ xảy ra và việc lựa chọn Canada đã mang lại lợi ích như thế nào cho cuộc sống của họ.

Ngoc Truc Diep

Ngoc Truc Diep
Việt nam

Trải nghiệm của các sinh viên

Tìm thêm những câu chuyện (English | Français) và lời chứng thực (English | Français) của sinh viên từ Châu Á Thái Bình Dương và trên toàn cầu.

Tìm hiểu thêm

Ngày chỉnh sửa: